top of page

MC-kwadraat is aanbieder en aanboorder van energie voor ontwikkeling van mensen, leidinggevenden, teams en organisaties.

Ontwikkeling? Leiderschap? Vleugels?

Een vervullend en vruchtbaar leven, daar draag ik mijn energie graag aan bij; of het nu gaat om jou als persoon - privé of professioneel - of om het samenspel van mensen in je team of in je gehele organisatie. Het gaat vaak om om ont-wikkeling van wat vast zit. En steeds om het opnemen van leiderschap, in eerste plaats over jezelf. Zo geef je jezelf en je omgeving vleugels om te vliegen in de richting van vervulling en vruchtbaarheid.

MC-kwadraat gebruikt graag volgende pijlers om leiderschap vleugels te geven:

Vrijheid, niet te verwarren met vrijblijvendheid:

Echte vrijheid komt van de binnenkant: mensen of organisaties die vrij zijn van innerlijke remmingen kunnen groeien en bloeien. Wanneer de context ruimte geeft aan deze vrijheid, nemen zij vrijwillig - niet vrijblijvend - verantwoordelijkheid op.

Verantwoordelijkheid, niet te verwarren met plicht:

Opnemen van verantwoordelijkheid is een bijdrage leveren aan een groter geheel of een hoger goed, vanuit persoonlijke keuze. Dit gebeurt best binnen een overkoepelende visie.

Visie, niet te verwarren met doel:

Je zou een visie kunnen definiëren als een kader van waarden en opvattingen dat richting en betekenis geeft. Geen concreet doel, geen vastliggende toekomst, wel een toetsingskader voor gedrag, afspraken en structuren. Een constructieve dialoog omtrent de visie leidt tot verbinding.

Verbinding, niet te verwarren met band:

Een band houdt een soort noodwendigheid in. Verbinding vindt zijn basis in een zich steeds herhalende persoonlijke en wederzijdse keuze. Duidelijkheid en vertrouwen komen hieruit voort; en bijgevolg veerkrachtige individuen, leidinggevenden, teams en organisaties.

Veerkracht, niet te verwarren met stevigheid:

Wie stevig staat kan tegen een stootje; jazeker, maar wat als er net even een te hevige windstoot is, of als de wind uit onverwachte hoek komt? Wat als het hier en nu je dwingt tot een soepel en wendbaar inspelen? Dit vraagt geen sterke kracht, wel kracht tot veren. Veerkracht laat toe te bewegen, in vrijheid.

Wat typeert mij nog zoal als persoon?

Op de tocht van het leven zet ik graag "mijn TENT" op waar ik volgende aspecten ontmoet:

Taal: zorgvuldig benoemen van dingen, scherp en helder als het moet, speels als het past.

Esthetica: tijd nemen voor en zorg besteden aan verfijning en schoonheid, passend in de context.

Natuur: me één voelen met mijn diepe natuur in de gehele natuur, met de ecosofie als leermeester.

Theater: inleven in en uitleven van rollen  / humor en sérieux als inwisselbaar bespelen.

20200729_160844.jpg

En helemaal gelukkig ben ik wanneer ik er in slaag om NOBEL te leven: Niet Oordelend, Bewust, Eerlijk en Liefdevol.

bottom of page