top of page
www mc.jpg

levenscoaching

WAAROM levenscoaching?

  • Loop je vast in je dagelijks leven?

  • Botst je fijngevoeligheid wel eens met je omgeving?

  • Heb je het gevoel niet jouw leven te leven?

  • Vind je geen antwoorden, mogelijk ook niet de helpende vragen?

  • Kom je maar niet tot een keuze?

  • Misschien vraag je je af: wie ben ik eigenlijk?

Z-kamer (3).jpg

WAT is levenscoaching?

We nemen de tijd om, 1 op 1, diepgaand in te zoemen op jouw vragen en issues.

Dit kan in dialoog, en ook zonder woorden: ik nodig je uit tot beleving ter plaatse, bv. door opstelllingswerk. Of we laten je hoofd rusten en je lichaamsenergie (terug) stromen door zachte pulsing op de massagetafel.

Er kan ook "huiswerk" zijn: observatie, reflectie, bewuste beleving, informatie of experiment.

In het traject kom je steeds dichter bij je wezenlijke ik, je "natuurlijke" zijn. Dit kan gepaard gaan met onzekerheid en kwetsbaarheid, die de toegang vormen tot innerlijke vrijheid en vreugde. 

HOE gaat dit in "zijn" werk?

Vooraf:

Mail of bel me gerust met het oog op een kennismaking.  Zo kan ik jouw mogelijke vragen beantwoorden, kunnen we de "klik" verkennen, en praktische afspraken maken.

Tijdens:

Onze menselijke natuur floreert het best temidden van de grotere natuur. Waar het kan en past,  begeven we ons dan ook graag in de natuur van Fort V achter de hoek. Evengoed kan net de geborgenheid van mijn coachingsruimte aangewezen zijn.

Een coachingtraject kent geen vastliggend scenario, wel een plan. Elke sessie zoemen we in op wat op dat moment het meest aangewezen is. Keuzes liggen bij jou, samen bewaken we de afgesproken richting.  Inhoud, verloop, aantal en frequentie van de sessies liggen niet vast, want zijn afhankelijk van jouw unieke zelf en de loop van het traject. We bekijken dit steeds samen.
Voorzie voor een coachingsessie zowat 1.30 à 2 uur.

"Natuurlijke" getuigenis

"Ik denk al een tijd na over de juiste woorden wat de coaching voor mij betekend heeft. Maar ik denk ze nu gevonden te hebben.

De mist verdween, de zon verscheen. Ik kan de vogels en het ruisen van de bladeren horen, de wind terug voelen. Ik kan het pad en de wijde wereld terug zien. De mist zal nog wel een keer terugkomen, maar ik heb goede mistlichten nu.  Heel hard bedankt!"
                                                                                                                                                                                              J. o.d. B.

bottom of page