top of page

Welk pad leidde tot wie ik ben?

Opgroeiend...

Zoals de meeste kinderen en jongeren wilde ik vrijuit leven. Tegelijk ervaar je als kind afhankelijkheid, ontmoet je de verwachtingen van anderen zijn er de eigen behoeften als veiligheid, welkom zijn, gewaardeerd worden, enz.  Vrij leven lijkt hierdoor belemmerd.
De queeste naar vrijheid vormt een rode draad in mijn leven. Een mijlpaal hierin was het besef van het startpunt: de eigen innerlijke vrijheid. Dit bewustzijn creëert vleugels, krachtig als die van een adelaar. Het kost(te) wel heel wat vlieguren om de ruimte die dan ontstaat vlot, veerkrachtig, vol vertrouwen en met verantwoordelijkheid te verkennen; dit onder en zonder begeleiding.

Mijn professionele levensloop

Mensen en contexten zijn centrale thema's in mijn studie- en werkloopbaan.

Als werknemer deed ik ruime ervaring op in diverse sectoren zoals industrie, diensten, overheid, onderwijs en social profit, afwisselend als HR-professional en als leidinggevende.

De eerste jaren van mijn loopbaan spitste ik mij toe op de organisatorische en de juridische kant van HR (payroll, juridisch advies, audits,...). Geleidelijk zette ik het menselijk aspect van HR meer in het licht, met nadruk op vorming, opleiding en ontwikkeling. Een tiental jaren in een leidinggevende rol kronkelden hier doorheen.

Driemaal nam ik een leidinggevende rol op, waarvan twee keer op executive niveau. De eerste keer maakte mijn idealisme en mijn focus op zorg voor "mijn" mensen mij tot een vermoeide zorgverlener ipv een leider. De tweede keer verbrandde ik me aan een rationele en sturende aanpak. Aandacht voor een vloeiend samenspel van beide aspecten maakte dat ik er de derde keer in slaagde de organisatielijn te bewaken én mijn collega's te laten groeien en bloeien. Ik werd sturend op de richting, niet op de mensen, en zorgend voor het team, meer dan voor de individuen.

De stopzetting van mijn arbeidscontract in 2009 was het zetje om mijn vleugels te spreiden naar het ongerepte:  MC-kwadraat zag het levenslicht, als aanbieder en aanboorder van energie voor ontwikkeling van mensen, leidingevenden, teams en organisaties. Een éénmansvennootschap, met een netwerk aan partners.

En de echte essentie

Erg inspirerend, vreugdebrengend en simpelweg essentieel in mijn leven en werken zijn de natuurelementen: zonlicht, buitenlucht, aarde en water. Die laten me één voelen met het geheel. Daardoor ben ik beter geaard, kom ik in mijn kracht en ben ik in staat tot verbinding en realisatie.

Ik trek dan ook graag rond in de bergen, in de woestijn of in een van de vele prachtige natuurplaatsen dichter bij huis.

hemelvvarders 2018 (2)_edited.jpg
Hallerbos 2.jpg
bottom of page