top of page

Wat betekent een samenwerking met MC-kwadraat?

Mijn terreinen van expertise en interesse

Mijn initiële vormingen sociaal werk en sociologie zijn gevolgd door een diversiteit aan boeiende opleidingen, workshops, intervisies, literatuur, ontmoetingen en experimenten. Vooral in volgende domeinen heb ik me verdiept: leidinggeven, teamdynamica, organisatieontwikkeling, begeleiding van leer- en veranderingstrajecten, personal coaching, loopbaanbegeleiding, en meer in het bijzonder de diepgaande ontwikkelingsgerichte invalshoek van het enneagram.
De laatste 10 jaar leg ik me steeds meer toe op o.a. intuïtieve coaching, natuurcoaching, solution focused begeleiding, systemisch werk, holistic pulsing (zacht emotioneel lichaamswerk) en ontspanningsmassage. Ik laat me verder inspireren door o.a. deep democracy, bio-energetica, sjamanisme, en vooral door de natuur en de rijkdom aan prachtige mensen rondom mij.
Tegelijk ben ik al meer dan 50 jaar een verwonderd, kwetsbaar, soms hopeloos of hardleers, doch dankbaar deelnemer aan de leergangen van het leven, geschrankt door uiteenlopende leermomenten rond "bewustzijn".

 

Hoe verloopt een samenwerking met  MC-kwadraat? 

Een traject ontvouwt zich tijdens en door het samen op stap gaan. Daarbij werk ik vanuit diverse invalshoeken en met verscheidene concepten, telkens in functie van wat in het moment aan de orde is. De werkelijkheid is immers steeds in beweging. Al zit er vaak heel wat vast. Dan helpt het om niet alleen te kijken naar wat vast zit, maar net naar de energie die beweging geeft. Alles en iedereen is met alles en iedereen verbonden. Vanuit deze holistische visie zoeken we naar ingangen om verandering te initiëren of te beïnvloeden.

Een verkennende voorafgaandelijke kennismaking en regelmatige afstemming tijdens een traject zijn daarom belangrijk. Gezamenlijk bewaken we de richting van een proces.

Een vlot partnership genereert veel energie tot ontwikkeling.

Bij grotere of uitdagende projecten, of gewoon om de inspirerende kruisbestuiving, werkt MC-kwadraat vaak samen met erudiete vakgenoten of organisaties.
Frequent partnership is er met:

Assess/Mieke Van den Bossche      

Co-leviate/Jeroen De Rycker      

Enneagramschool      

Groeiinzicht/Lisa Coppin   

Itineris/Carine Drijkoningen      

Land aan Zee      

Natuurspoor/Andrea Schyvens     

People Coach/Elke Verboven

Van Kelst & Co

Hoe wordt mijn inbreng doorgaans ervaren?

Wat men mij geregeld toedicht, in zowel groeps- als individuele trajecten:

  • creëert veilig en uitnodigend klimaat; verbindt

  • stelt confronterende vragen, zorgzaam en zonder oordeel

  • heeft scherp inzicht en schetst helder overzicht 

  • weet op speelse wijze diepgang te bereiken

  • ziet de noden en speelt hier ter plaatse op in

  • inspireert en geeft goesting; straalt fijne energie.

Ik trap ook wel eens in een van mijn valkuilen. Dan word ik daar graag op aangesproken.
Een open en respectvolle dialoog bevordert de inzet van ieders kwaliteiten en geeft een wederzijds deugddoende samenwerking.

zieleschilderij.jpg
bottom of page