top of page

Je wil volgende richting uit:

 • De organisatie heeft een (noodzakelijke) verandering als opportuniteit weten aanwenden.
   

 • De leidinggevenden hebben en geven vleugels.
   

 • Elke medewerker vliegt, tegelijk vrij en in verbinding.
   

 • In ons/onze team(s) is er een vruchtbare en vreugdevolle samenwerking.
   

 • We geven allen dezelfde waarden gestalte.
   

 • De besluitvormingsprocessen zijn effectief, efficiënt en inclusief.

 • ...

Hoe zie ik een samenwerking?

​Elke situatie is anders, elk contact heeft zijn eigenheden. Net daarom is er één vast element: de effectiviteit van de begeleiding is gebaat bij een (h)echt partnership. Zo kan maatwerk worden geleverd, steeds in functie van de noden van het moment.

MC-kwadraat werkt dus niet zozeer vanuit een vooraf vastgelegd plan, wel vanuit een grondig doorgesproken richting, en met heldere afspraken omtrent de "speelruimte" en de samenwerking.

Een partnership start ik daarom graag  met een verkennende afstemming omtrent verwachtingen en onderliggende visies.

Wat kan MC-kwadraat hierin betekenen?

begeleiding van je organisatie of je team

 • bij ingijpende teamwijzigingen

 • naar een duidelijk en gedragen toekomstbeeld

 • naar besluitvorming die bij jullie past

 • in de afstemming tussen structuur en cultuur

 • in het hanteren van conflicten als bouwstenen

 • doorheen een veranderingstraject

 • ....

coaching van leidinggevenden en medewerkers in

 • het oppakken van (eigen) leiderschap

 • de persoonlijke ontwikkeling

 • constructieve communicatie

 • ...

facilitatie van leerprocessen rond bewustzijn, leiderschap en communicatie, als

 • procesbegeleider

 • trainer 

 • intervisiebegeleider

 • sparringpartner (voor HR of directie)

 • simulant / acteur

 • ...


Ik begeleid, samen met ervaren vakgenoten, diepgaande programma's in de natuur ter ontwikkeling van persoonlijk leiderschap:

 

Enkele lopende samenwerkingsverbanden

 • organisaties met een maatschappelijk doel: o.a. University College Leuven-Limburg (UCLL), Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Verso, VIVO

 • bedrijven met meer dan enkel een commercieel doel: o.a. Colruyt

 • Vlaamse Overheid: o.a. Agentschap Justitie&Handhaving, Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin, Agentschap Binnenlans Bestuur

 • lokale overheden: o.a. Stad Turnhout, Academies Herentals, Jeugddienst Leuven.

bottom of page